Το Οικοσκόπιο είναι μια διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή που σχεδιάστηκε και λειτουργεί από το 2008 με την ευθύνη του WWF Ελλάς. Στόχος του είναι να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα άμεση, έγκυρη και κατανοητή πληροφορία για το περιβάλλον της χώρας μας.

http://oikoskopio.gr/oikoskopio-kids/

Το Οικοσκόπιο