Σχολικές Εκδρομές

Φωτογραφίες τελευταίας εκδρομής (2012).

Φωτογραφίες εκδρομής στη Δήλο (14-5-2011).

Διάφορες εκδρομές του Σχολείου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020