Ιστορικό

Το Σχολείο ιδρύθηκε περίπου το έτος 1874 και λειτουργούσε ως Δημόσιο Σχολείο.

Γενική φωτογραφία του σχολείου

Μέχρι το έτος 1900 στεγαζόταν σε διάφορα ιδιωτικά και Μοναστηριακά οικήματα.

Κατά το έτος 1900 κτίστηκε το πρώτο διδακτήριο του Σχολείου με δαπάνες του Δημοσίου, σε οικόπεδο που δωρίθηκε από το Μοναστήρι.

Είχε μία αίθουσα διδασκαλίας που φωτιζόταν από το βόρειο μέρος και ένα μακρόστενο διάδρομο στο μπροστινό μέρος που φωτιζόταν από τη Δύση.

Στο β’ μέρος είχε μικρή περιμανδρωμένη αυλή όπου υπήρχε δεξαμενή για τη συγκέντρωση των νερών της βροχής -από ειδικό υπόστεγο- και τα αποχωρητήρια.

Η δεξαμενή με την πάροδο του χρόνου έχει μεταβληθεί σε πηγάδι.

Στο διδακτήριο αυτό στεγαζόταν και λειτουργούσε -άλλες φορές σαν Μονοθέσιο και άλλες φορές σαν Διθέσιο- το Σχολείο Αρρένων. Φοιτούσαν όμως σε αυτό και κορίτσια, σε μικρό πάντοτε αριθμό, μέχρι που ιδρύθηκε Σχολείο Θηλέων.

Φωτογραφία παρέλασης

Κατά το έτος 1927 έγινε διαρρύθμιση του διδακτηρίου αυτού και προστέθηκε μία ακόμα αίθουσα διδασκαλίας. Έτσι πήρε τη μορφή του σύγχρονου διδακτηρίου όπως είναι μέχρι σήμερα.

Έχει δηλαδή δύο αίθουσες διδασκαλίας, ένα γραφείο, αποθήκη και διάδρομο. Επάνω από την κύρια είσοδο υπάρχει πλάκα εντοιχισμένη με την επιγραφή “Επισκευάσθη τόδε το ευαγές καθίδρυμα εν έτει 1927 προστεθείσης και μιας αιθούσης τή επιμελεία του Προέδρου της Κοινότητος Σταύρου Γ. Μανδηλαρά, δαπάναις Κοινοτικού Ταμείου Άνω Μεράς και Δημοσίου”.

Το Σχολείο αυτό λειτουργούσε ως Σχολείο Αρρένων από τότε που ιδρύθηκε μέχρι το Σχολικό έτος 1928-1929.

Αρχεία αυτού -Μαθητολόγιο και Γενικός έλεγχος- υπάρχουν από το Σχολικό έτος 1905-1906 μέχρι και το Σχολικό έτος 1928-1929.

Από το Σχολικό έτος 1929-1930 και μέχρι το Σχολικό έτος 1938-1939 λειτουργούσε ως “Αο 2/ξιο Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεράς”.

Από το Σχολικό έτος 1911-1912 μέχρι και το Σχολικό έτος 1928-1929 λειτουργούσε παράλληλα και Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων. Αυτό ουδέποτε στεγάστηκε σε δικό του διδακτήριο αλλά σε διάφορα σπίτια πάντοτε.

Φωτογραφία παρέλασης

Κατά το έτος 1930 κτίστηκε και δεύτερο διδακτήριο με δύο αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο και διάδρομο σε οικόπεδο σπιτιού που κατεδαφίστηκε και που ανήκε στην οικογένεια “Καλλιάρχηδων”. Το οικόπεδο και το σπίτι είχαν δωριθεί από τους αδελφούς Πέτρο και Μιχάλη Καμπάνη και κτίστηκε με δαπάνες του Δημοσίου και της Κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου.

Πάνω από την κύρια είσοδο υπάρχουν δύο μαρμάρινες πλάκες εντοιχισμένες με τις επιγραφές “Μιχαήλ και Πέτρος Π. Καμπάνης Δωρήσαντο τή Κοινότητι” η πρώτη και “Ανηγέρθη δαπάνης Κοινότητος και Δημοσίου 1930” η δεύτερη.

Το Σχολείο αυτό παίρνει τον τίτλο “Βο 2/ξιο Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεράς Μεικτό”. Αρχεία του Σχολείου αυτού υπάρχουν καθ” όλο το χρόνο της λειτουργίας του (1929-1930 μέχρι 1938-1939). Από την ίδρυση του Σχολείου αυτού παύει να υπάρχει Σχολείο Θηλέων.

Το Σχολείο αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο η συνέχεια του Σχολείου Θηλέων όπως και το Αο Σχολείο η συνέχεια του Σχολείου Αρρένων.

Φωτογραφία γυμναστικών επιδείξεων

Έτσι από το έτος 1874 -πιθανόν έτος ιδρύσεως του Σχολείου- μέχρι το έτος 1929 λειτουργούσε ένα 2/ξιο Σχολείο Αρρένων. Από το έτος 1911 μέχρι το έτος 1929 λειτουργούσε παράλληλα και 1/ταξιο Σχολείο Θηλέων.

Από το έτος 1929 παύει η λειτουργία Σχολείου Θηλέων και λειτουργούν δύο κανονικά μεικτά 2/ξια Σχολεία, το καθένα σε δικό του διδακτήριο με τίτλους “Αο2/ξιο Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεράς Μυκόνου” και “Βο 2/ξιο Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεράς Μυκόνου”.

Επειδή όμως αυτά τα δύο Σχολεία βρίσκονται σε απόσταση κάτω από 300 μ. το ένα από το άλλο, θεωρήθηκε άσκοπη η ύπαρξη δύο 2/ξιων Σχολείων με χωριστές διευθύνσεις και ιδιαίτερα αρχείο και από το Σχολικό έτος 1939-1940 αποφασίζεται η συγχώνευση αυτών σε ένα κοινό 4/ξιο Σχολείο που στεγάζεται στα δύο διδακτήρια των πρώτων 2/ξιων Σχολείων με τον τίτλο “4/ξιο Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεράς Μυκόνου”.

Αλλά και πριν από τη συγχώνευση των Σχολείων λειτουργούσαν αυτά μόνο κατά τύπους σαν δύο 2/ξια Σχολεία. Με την σιωπηρή έγκριση των επιθεωρητών της Περιφέρειας λειτουργούσαν ως ένα κοινό 4/ξιο Σχολείο με τρεις τάξεις το καθένα, οι δε διευθύνσεις αυτών άλλαζαν τους βαθμούς των μαθητών που ανήκαν τυπικά στην Περιφέρεια του Σχολείου των.

Αναμνηστική φωτογραφία

Έτσι κάθε ένα Σχολείο ενώ τυπικά φαινόταν με μαθητές και των έξι τάξεων, εργαζόταν με μαθητές τριών μόνο τάξεων.

Το Δημοτικό Σχολείο της Άνω Μεράς λειτουργεί από το 1979 ως 2/θέσιο μέχρι το Σχολικό έτος 1985-1986.

Από το Σχολικό έτος 1985-1986 έως το 1995 δουλεύει ως 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεράς.

Στις 15 Μαϊου του 1994 γίνονται τα εγκαίνια πέντε νέων αιθουσών του Σχολείου.

Το 1996 γίνεται 4/θέσιο.

Το 1997 γίνεται 5/θέσιο και το 1997 λειτουργεί ως 6/θέσιο όπου και αναφέρεται και στον τοπικό τύπο η λειτουργία του Σχολείου με έξι θέσεις με καθηγητή Φυσικής Αγωγής και καθηγήτρια Αγγλικών και Τεχνικών.

Το Σχολικό έτος 1999 ιδρύεται ειδική τάξη στο σχολείο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Αναμνηστική φωτογραφία

Από το έτος 2007 γίνεται στο Σχολείο μας Τμήμα Υποδοχής. Το Σχολείο δουλεύει ως 10/θέσιο και δημιουργείται θέση Υποδιευθυντή.

Στις 11-09-2009 εγκαινιάστηκε η νέα πτέρυγα του Δημοτικού Σχολείου Άνω Μεράς αποτελούμενη από τρεις αίθουσες διδασκαλίας, μια αίθουσα πολλαπλών-πολιτιστικών εκδηλώσεων και ενα γήπεδο μπάσκετ.

Αναμνηστική φωτογραφία

Σήμερα, κατά το έτος 2018, στο σχολείο φοιτούν 257 μαθητές και διδάσκουν 27 εκπαιδευτικοί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020