Στις 15 Δεκεμβρίου εμείς τα παιδιά της Ε τάξης πήγαμε και είπαμε τα κάλαντα στην πλατεία της Άνω Μεράς .Τα χρήματα που μαζέψαμε τα χρησιμοποιήσαμε για να αγοράσουμε κρέας, για οικογένειες της Μυκόνου που το χρειάζονται. Επίσης αγοράσαμε τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής για το καλάθι της αγάπης.
Και του χρόνου να είμαστε καλά για να βοηθάμε ανθρώπους που μας χρειάζονται!

Θωμαή Ε2
Σοφία Ε1

«Λέγοντας τα κάλαντα»