ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Home / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - 11/07/2022 , by stratis

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα στον θεματικό άξονα «Φροντίζω το Περιβάλλον», πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» από το τμήμα ένταξης του Δημοτικού μας Σχολείου στον τομέα «Οικολογία- Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά». 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την παρουσίαση μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020