ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Home / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - 11/07/2022 , by stratis

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα στον θεματικό άξονα «Ζω καλύτερα- Ευ ζην», πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σεξουαλική Αγωγή» από το Στ1΄τμήμα του Δημοτικού μας Σχολείου στον τομέα «Γνωρίζω το Σώμα μου- Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση».

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την παρουσίαση μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020