ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Home / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - 11/07/2022 , by stratis

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα στον θεματικό άξονα «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη», πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διασχολική Αλληλογραφία» από το Ε3΄τμήμα του Δημοτικού μας Σχολείου στον τομέα «Αλληλοσεβασμός».

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την παρουσίαση μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020