Ενημέρωση εκπαιδευτικών για θέματα δηλητηριάσεων

Home / Ενημέρωση εκπαιδευτικών για θέματα δηλητηριάσεων - 24/12/2017 , by viki

Στις 12 & 13 Δεκεμβρίου 2017 οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σεμινάριο μέσω του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής για θέματα δηλητηριάσεων. Στόχος του προγράμματος ήταν να ενημερωθούν οι δάσκαλοι, ώστε να μπορούν να μάθουν στα παιδιά τους κινδύνους που ελλοχεύει η αλόγιστη χρήση φαρμάκων και χημικών προϊόντων. Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην ενημέρωση των δασκάλων ως προς την αναγνώριση των κινδύνων και πρόληψη των δηλητηριάσεων εντός του σχολείου.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Οι εκπαιδευτικοί προσήλθαν στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου όπου λειτούργησε σταθμός τηλεϊατρικής και παρακολούθησαν σε πραγματικό χρόνο την παρουσίαση που έγινε από το εξειδεικευμένο προσωπικό του Κέντρου Δηλητηριάσεων.

Ευχαριστούμε το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, το οποίο θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την άρση φραγμών στην παροχή υπηρεσιών υγείας του νησιού μας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας των παιδιών και του γενικού πληθυσμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020