Εγγραφές Α΄τάξης για το σχολικό έτος 2020-2021

Home / Εγγραφές Α΄τάξης για το σχολικό έτος 2020-2021 - 14/05/2020 , by stratis

Από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 θα γίνονται οι εγγραφές στο σχολείο της Άνω-Μεράς και ώρες 08.00- 11.00 π.μ. Παρακαλούμε να τηρήσετε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής ( μάσκα- γάντια) κατά την προσέλευσή σας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την Φ.6/55081/Δ1 εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. του ΥΠ.ΠΆΙ.Θ για την εγγραφή στην Α΄τάξη του δημοτικού σχολείου των παιδιών, που έχουν γεννηθεί το 2014 είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά θα αναζητηθεί από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΆΙΘ. Για τους αλλοδαπούς μαθητές θα χρειαστεί πιστοποιητικό γέννησης στα ελληνικά.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (φωτοτυπία).

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο είναι απαραίτητο πιστοποιητικό για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Άγωγής συμπληρωμένο από τον παιδίατρο, ( θα το λάβετε από το σχολείο)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.
α) Μισθωτήριο κατοικίας από το taxisnet ή
β) οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ. Δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας η Υπ. Δήλωση(Ν.1599/1986) περί φιλοξενίας καθώς και η διεύθυνση εργασίας των γονέων.

ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Οι εγγραφές θα γίνουν αυστηρά μέχρι τις 29/5/2020. Οποιαδήποτε εγγραφή μετά από την ημερομηνία αυτή θα γίνεται μόνο στη Δ/νση Ά/θμιας Εκπαίδευσης Σύρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020