Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Home / Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. - 11/09/2015 , by viki

Η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. συνεχίζει την ψηφιακή επεξεργασία των εκπαιδευτικών ταινιών της με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση και διάθεση του αρχειακού υλικού στον δικτυακό της τόπο.

http://www.edutv.ypepth.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020