Διαγνωστικοί έλεγχοι μαθητών

Home / Διαγνωστικοί έλεγχοι μαθητών - 07/05/2021 , by stratis

Άνω-Μερά 7/5/2021

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Εν όψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δημοτικών και ολοήμερων σχολείων από τη Δευτέρα 10.05.2021, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self test) είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες και για την πρώτη εβδομάδα διενεργείται δύο (2) φορές, την Κυριακή 9 /5/2021 και την Τετάρτη 12/05/2021, δηλαδή ο έλεγχος γίνεται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο.
Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).
Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο έλεγχος θα διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.
Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:
Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19»στη συνέχεια με τη χρήση των κωδικών του (taxis net) την εκτυπώνουν.
Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό εκτυπώνουν από την πλατφόρμα τη σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.
Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου.
Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα.
Δεν ξεχνάμε την εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που γνωρίζουμε και ειδικά αυτό της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου.

Εκ του γραφείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020